Regulamin promocji "Black Friday 2018"

  1. Organizatorem promocji jest firma Gero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Al. Jerozolimskie 47/1; 00-697 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000082683, NIP: 5260151632, REGON: 002156516, kapitał zakładowy 520 000 zł.
  2. Promocja obowiązuje od 23.11.2018 do 26.11.2018
  3. Przedmiotem promocji są wszystkie produkty znajdujące się w sklepie prócz części i akcesoriów do urządzeń.
  4. Zasady zwrotu towaru: w razie zwrotu towaru klientowi zostanie zwrócona kwota za jaką zakupił dany produkt.
  5. Jeśli wartość produktów w koszyku będzie równa lub większa niż kwota 200 zł brutto, przesyłka będzie wysłana bezpłatnie. Jeśli wartość produktów w koszyku będzie mniejsza niż 200 zł brutto koszt transportu będzie wynosił 15 zł brutto.
  6. W pozostałych przypadkach obowiązuje regulamin sklepu: regulamin